• baner1
  • baner2
  • baner3
  • baner4
  • baner5
  • baner6
  • baner7
  • baner8

Zajmujemy się również drenowaniem terenów zagrożonych negatywnym działaniem wody. Wykonujemy drenowanie powierzchniowe jak i głębokie. Przygotowujemy tereny pod zabudowę, drenujemy tereny wokół budynków, przygotowujemy tereny pod założenie ogrodów, boisk, placów zabaw, utwardzenie nawierzchni itp.

Prace poprzedzamy sporządzeniem wstępnego projektu drenażu. Sposób wykonania zależny jest od warunków wodnych w glebie, jej przepuszczalności, ułożenia warstw gleby , ukształtowania terenu, planowanego sposobu użytkowania terenu, planowanego budżetu.

Drenaż terenu ma za zadanie ograniczyć ilość wody w górnych warstwach gleby, obniżenie lustra wód gruntowych lub podskórnych, zabezpieczenie skarp i zboczy przed działaniem wody, zabezpieczenie wykopów lub niżej położonych miejsc.

 

Budujemy systemy drenów sączkowych ceramicznych lub z tworzyw sztucznych na obszarach rolnych i terenie pól uprawnych. Na podstawie warunków terenowych, badań geologicznych lub odkrywek sporządzany jest projekt drenażu. Podstawowe cele to poprawa klasy ziem rolnych poprzez ich zdrenowanie i obniżenie a także ustabilizowanie lustra wód gruntowych, zabezpieczenie przed podnoszeniem się wód gruntowych do obszaru korzeni roślin uprawnych, a także przed gwałtownymi zmianami poziomu wód.