• baner1
  • baner2
  • baner3
  • baner4
  • baner5
  • baner6
  • baner7
  • baner8

Drenaże

 

Najpopularniejszym sposobem na pozbycie się wody z otoczenia fundamentów jest drenaż opaskowy. Jak sama nazwa wskazuje jest to opasanie rurą drenarską perforowaną wokół domu ław fundamentów w celu chronienia przed nadmiarem wód gruntowych lub opadowych, rury układa się na wysokości ław.

Rury drenarskie układamy z właściwym spadkiem oraz w odpowiedniej  obsypce żwirowej i odpowiednio dobranej geowłókninie, która ma za zadanie być warstwą filtracyjną. System podłączony do studni rewizyjnych skąd ma być odprowadzona zdrenowana woda do ostatecznego miejsca gdzie nie będzie już zagrażać naszemu domowi.

 

Domy podpiwniczone należy chronić gdy:

  • wiosną oraz jesienią jesteśmy narażeni na podnoszenie się wód gruntowych i szczególnie wtedy mamy do czynienia z podmakaniem fundamentów.
  • grunt na którym stoi budynek jest nieprzepuszczalny i wody opadowe nie wsiąkają w głąb ziemi, a przenikają do budynku.
  • w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego należy wymienić na grunt przepuszczalny.

 

Elementy drenażu

System drenażu opaskowego składa się z:

Rury drenarskie najczęściej są to rury perforowane z tworzyw sztucznych, o średnicy 50-150 mm, łączonych za pomocą szybkozłączy drenarskich.

Studzienki są to rury wznoszone najczęściej o średnicy 315-425 mm. u dołu zaślepione od góry zaś zakryte pokrywą żeliwną lub plastikową.

Obsypka filtracyjna obsybka żwirowa ma za zadanie zwiększenie cieku wodnego. Najlepszym rozwiązaniem jest żwir płukany o frakcji 16-32mm.

Geowłóknina ten syntetyczny materiał przypominający koc jest używany jako warstwa ochronna przed drobinami ziemi, opasa się nią cały ciek wodny czyli rurę perforowaną i żwir.  Geowłóknina występuje od 60g/m2 do 220g/m2.